Welkom op de pagina over ons

over ons ritalin kopen

Hier zullen wij wat meer over ons vertellen

Rather in English?

Wij hebben deze site opgericht om de volgende reden; het veilig én makkelijk maken om een hulpmiddel als Ritalin te kunnen bemachtigen. Er is veel medicatie in omloop dat door particulieren wordt verspreid. Hierdoor is het niet na te gaan of de medicatie die aangeboden wordt wel écht is, of het ‘schoon’ is en of het de juiste dosering bevat. Er komt ook veel medicatie uit het buitenland wat hier wordt aangeboden als een ‘Nederlands medicijn’. Het is niet alleen naïef maar ook zeer gevaarlijk hoe hiermee wordt omgegaan door velen. Zij staan niet stil bij de vele risico’s die het met zich mee brengt. Dit gaf voor ons de reden om een omgeving te creeën waarin mensen veilig, discreet en anoniem hun Ritalin kunnen bestellen. De Ritalin die wij aanbieden is laboratorium getest, er is geen verschil tussen onze producten en de Ritalin uit de reguliere apotheek.

Veiligheid houdt verder ook in dat er advies en tips worden gegeven over hoe het medicijn gebruikt dient te worden. Dit is nog iets wat ons onderscheidt van andere aanbieders en zélfs van Psychiaters. Dit klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Een Psychiater geeft immers toch altijd het beste advies, of niet? Uit onderzoek, die wij hebben verricht onder mensen die de diagnose AD(H)D hebben ontvangen, blijkt dat het gemiddelde advies van de Psychiater ongeveer overeenkomt met het volgende: “Dit is Ritalin (Methylfenidaat), de dosis is lastig om vast te stellen, hier moet je zelf een beetje achterkomen. Het werkt ongeveer 4uur, dus je kunt het beste na deze periode weer bijnemen. Als je na het gebruik hiervan vragen hebt, neem dan maar contact op. Succes.” Eén persoon vertelde ons dat de Psychiater letterlijk de volgende woorden had gebruikt: “Hier moet je zelf maar een beetje mee experimenteren.” Hier bij Ritalin Kopen hebben wij een hele pagina toegewijd aan adviezen en tips over het optimale gebruik van Ritalin, zodat u hier zelf niet mee hoeft te ‘experimenteren’. Deze adviezen en tips zijn gebasseerd op wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van ervaringsdeskundigen en natuurlijk de officiële gebruiksaanwijzingen.

Ritalin is normaal gesproken alleen te verkrijgen op dokter’s recept. Wij vinden het merkwaardig dat de keuze bij de overheid ligt en niet bij het volk zelf. Vooral als wij horen dat veel mensen geen Ritalin krijgen voorgeschreven, terwijl zij aangeven hier duidelijk profijt van te zullen hebben. In Nederland leven we in een democratie. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden dèmos, wat “volk” betekent en krateo, wat “heersen” betekent, wat samen dus “volksheerschappij” betekent. Om deze reden zijn wij van mening dat het volk zélf kan beslissen wat zij consumeren. Niemand is eigendom van iemand. Géén mens zou een ander mens mogen verbieden (of verplichten) iets tot zich te nemen. Vóóral niet wanneer een middel als Ritalin de persoonlijke situatie van de gebruiker ondersteunt en verbetert, zónder negatieve invloed te hebben op zijn of haar omgeving, zoals dit met alcohol en tabak wél het geval is.

De verkoop van alcohol en tabak, waarvan algemeen bekend is dat dit schadelijk is voor de gezondheid van de gebruiker en zijn of haar omgeving, is de normaalste zaak van de wereld en wordt ook op deze manier behandeld. Dit maakt dat wij geen énkele reden inzien waarom wij een hulpmiddel als Ritalin niet zouden mogen aanbieden. De overheid wil immers dat Nederland hóóg opgeleid is, dat er mínder criminaliteit is en dat mensen respéctvoller met elkaar omgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele dingen die men met Ritalin kan bereiken.

Onze missie is dan ook: Ritalin voor iedereen!

Ritalin Kopen is geen onderdeel van Sandoz of Novartis.